1. Bendrosios nuostatos. Šios Pirkimo – Pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Pirkėjas”) ir Pardavėjo (toliau – “Pardavėjas”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes Mažosios bendrijos "Obuoliukams" į.k.305685550 elektroninėje parduotuvėje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su mūsų taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Pateikti užsakymą”.

2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugoma e-parduotuvėje.

3. Pardavėjo teisės.

3.1. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti pirkėjo galimybę naudotis e-parduotuve arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo registraciją.

3.3. Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas be išankstinio įspėjimo.

3.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

3.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

4. Pardavėjo įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

5. Pirkėjo įsipareigojimai.

5.1. Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5.2. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą sumą.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

6. Prekių pristatymas.

6.1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas per 1 – 2 darbo dienas. Prekės, kurių Pardavėjas neturi savo sandėlyje užsakymo metu, pristatomos per 5 – 7 darbo dienas, jei prekės aprašyme nenurodyta kitaip.

6.2. Pirkėjui pastebėjus siuntos pažeidimą, Pirkėjas turi teisę siuntos nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje.

6.3. Apie tai, kada tiksliai prekė bus pristatyta, Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu.

6.4. Pristatymas nevykdomas savaitgaliais ir švenčių dienomis. Taip pat, pristatymas nevykdomas į Kuršių Neriją.

6.5. Prekių pristatymo metu, pirkėjas, kartu su obuoliukams.lt įgaliotu atstovu – kurjeriu, privalo patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pasirašius, laikoma, kad siuntos būklė pirkėją tenkina. Tuo metu, kai pirkėjas nėra patenkintas siuntos būkle, jis turi surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą ir jį pateikti prekę atvežusiam kurjerio atstovui.

7. Prekių grąžinimas.

7.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. rugpjūčio 17d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojantis ryšio priemonėmis.

7.2. Pasitaikius prekėms su gamintojo broku, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti brokuotas prekes per trumpiausią įmanomą laiką. Jei brokuotų prekių pakeisti neįmanoma, tuomet Pardavėjas arba grąžina pinigus Pirkėjui, arba pakeičia prekes analogiškomis.

7.3 Pirkėjui pageidaujant, kokybiškos prekės gali būti keičiamos ar grąžinamos atskiru susitarimu per 14 dienų nuo jų gavimo. Grąžinamos prekės turi būti nepažeistos, nenaudotos, tinkamos vėl parduoti ir kitaip atitikti pirkimo metu buvusią būklę. Tokiu atveju transporto išlaidas apmoka Pirkėjas.

7.4 Jei grąžinimo priežastis nėra prekės brokas ar pardavėjo klaida pristatant prekę (pristatyta ne tokia prekė arba pavėlavus ir pan), lėšos už pristatymą negrąžinamos.

8. Atsakomybė.

8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų tikslumą.

8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis obuoliukams.lt e-parduotuve.

8.3. Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

8.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo e-parduotuvėje esančias nuorodas.

8.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai susidariusius nuostolius.